Radiator Chatenet Media / Barooder (with Lombardini engine)

De radiateur is een belangrijk onderdeel van elke brommobiel van Aixam, Microcar, Ligier, Chatenet, JDM, Grecav, Casalini of Bellier dat de motor koelt op de momenten dat dit wenselijk is. Wanneer de motor van een brommobiel niet gekoeld zou worden, dan zouden er grote problemen ontstaan. De motor zou veel meer verbruiken en de onderdelen zouden langzaam allemaal smelten. Om dit te voorkomen is er een radiateur in de brommobiel ingebouwd die tijdens het rijden de motor koelt.

Hoe werkt de radiateur?
De radiateur van de brommobiel werkt samen met de koelvloeistof. Deze vloeistof stroomt via buizen rond de motor, waardoor deze gekoeld kan worden. In dit proces wordt de vloeistof zelf warm, maar aan het einde van het traject stroomt deze vloeistof de buizen van de radiateur in. Omdat deze voorin onder de motorkap zit, vangt deze de meeste rijwind en dat is wat de koelvloeistof afkoelt. Is deze weer op de goede temperatuur gekomen, dan stroomt de vloeistof het blok weer rond om de motor te koelen. De werking van de radiateur is dus van groot belang. Zonder de radiateur wordt de vloeistof niet gekoeld, waardoor een gevaarlijke situatie zou ontstaan. Vervang de radiateur van de brommobiel dus direct zodra u merkt dat de temperatuur van de koelvloeistof te hoog wordt om te voorkomen dat u de motor van de brommobiel stuk laat lopen.

Wat als de radiateur niet genoeg koeling kan leveren?
De radiateur kan niet altijd genoeg koeling leveren. Wanneer de brommobiel stilstaat (in de file bijvoorbeeld), dan is er geen rijwind en dat is precies waar de radiateur afhankelijk van is. Op dat moment springt de ventilator in. Deze koelt het blok extra door wind over de motor te blazen. Dit is alleen maar om de functie van de radiateur aan te vullen. Zonder radiateur rijden in de hoop dat de ventilator genoeg zal koelen is dus onmogelijk.
€60.50

12 In stock

Pay safely and securely with:

Product description

The radiator is an important part of any Aixam, Microcar, Ligier, Chatenet, JDM, Grecav, Casalini or Bellier moped car that cools the engine whenever it is desirable. If the engine of a moped car was not cooled, then major problems would arise. The engine would consume much more and the parts would all melt slowly. To prevent this, a radiator is built into the moped car that cools the engine while driving.

How does the radiator work?
The radiator of the moped car works together with the coolant. This fluid flows through tubes around the engine, allowing it to be cooled. In this process, the fluid itself becomes warm, but at the end of the path, this fluid flows into the radiator tubes. Because it is in the front under the hood, it catches the most wind and that is what cools the coolant. Once it has returned to the correct temperature, the liquid flows around the block again to cool the engine. The operation of the radiator is therefore of great importance. Without the radiator, the liquid is not cooled, which would create a dangerous situation. So replace the moped car radiator immediately as soon as you notice that the temperature of the coolant becomes too high to prevent you from breaking the moped car's engine.

What if the radiator cannot provide enough cooling?
The radiator cannot always provide enough cooling. When the car is stopped (in the file for example), there is no wind and that is exactly what the radiator depends on. At that moment the fan starts. This cools the block extra by blowing wind over the engine. This is only to supplement the function of the radiator. Driving without a radiator in the hope that the fan will cool enough is therefore impossible.

Model / Chassis number

  • Chatenet Media Lombardini 502 (VMSCH16)
  • Chatenet Barooder Lombardini 502 (VMSCH18)
  • Chatenet Barooder Lombardini 502 (VMSCH2200)

Specifications

Product specifications
Product number11.05
EAN code6097706744752
BrandChatenet
Product brandBonq
Product typeNot original
Cross reference0116011
EngineLombardini 502 Progress, Lombardini 502 FOCS